do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
BESTSELLERY
22,2V 6S 16000mAh 15C Gens ace TATTU
22,2V 6S 16000mAh 15C Gens ace TATTU
1 359,00 zł
szt.
Dron DJI Phantom 3 ADVANCED
Dron DJI Phantom 3 ADVANCED
3 250,00 zł
szt.
Dron DJI Phantom 3 PROFESSIONAL
Dron DJI Phantom 3 PROFESSIONAL
3 550,00 zł
szt.
Ręczny Gimbal GoPRO Marcia Dys 3 osiowy Encoder
Ręczny Gimbal GoPRO Marcia Dys 3 osiowy Encoder
1 800,00 zł 1 400,00 zł
szt.
Dron NANO Syma X11C, kamera HD 2.0MP
Dron NANO Syma X11C, kamera HD 2.0MP
190,00 zł
szt.
Nadajnik Turnigy 9XR PRO ( mode 2)
Nadajnik Turnigy 9XR PRO ( mode 2)
699,00 zł
szt.
Odbiornik Video Boscam RC832 32CH 5.8GHz
Odbiornik Video Boscam RC832 32CH 5.8GHz
117,00 zł
szt.
Profesjonalny kontroler lotu do dron DJI A3
Profesjonalny kontroler lotu do dron DJI A3
4 766,00 zł
szt.
Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja dotyczy wszystkich produktów i akcesoriów dodatkowych wymienionych w informacjach ogólnych książki serwisowej 
  ( str. 1 ), oraz w zestawieniu sprzętowym karty gwarancyjnej dystrybuowanych i sprzedawanych przez RC-LIPOL i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. RC-LIPOL  gwarantuje sprawne działanie wszystkich produktów i akcesoriów dodatkowych, na których wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania przez osoby uprawnione, wpisane w kartę gwarancyjną jako operator UAVO, posiadające ważne świadectwo kwalifikacji oraz zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: pieczęć 
  RC-LIPOL, dane obejmujące nazwę sprzętu (pełna nazwę), model, i numery seryjne akcesoriów dodatkowych, oraz datę odbioru i podpis Instruktora UAV oraz podpis operatora UAVO. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek 
  w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. RC-LIPOL udziela gwarancji na okres wpisany w zestawienie sprzętowe, rubryka okres gwarancji, licząc od daty odbioru drona . Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz książka serwisową i uzupełnioną książką lotów.
 5. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez  RC-LIPOL lub producenta poszczególnych akcesoriów dodatkowych, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia drona i akcesoriów dodatkowych do serwisu RC-LIPOL. Okres ten może ulec wydłużeniu do 120 dni w przypadku potrzeby sprowadzenia części z poza granic kraju.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu 100 godzin lotu przynajmniej jednego przeglądu technicznego. Dokładna ilość przeglądów została określona w książce serwisowe.  Przeglądy te są płatne według cennika RC-LIPOL i muszą być odnotowane w książce serwisowej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji.
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w dronie i akcesoriach dodatkowych. Nie są objęte Gwarancją:  uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, 
  w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady; wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych );  usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony;  czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji drona , roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;  usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane użytkowaniem drona przez osoby nie uprawnione, błędnym doborem drona do wykonywanych zadań ; produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
 8. RC-LIPOL nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie 
  i bezpośrednie spowodowane w skutek wystąpienia wady, w szczególności: utracone dobra, obrót, zysk, oszczędności 
  i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożliwością zastosowania urządzenia. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy RC-LIPOL zostali powiadomieni przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
 9. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik może ponieść koszty związane z wykonywanymi czynnościami.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany drona i akcesoriów dodatkowych na nowe, tego samego typu lub model nie gorszej specyfikacji, jeżeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw teka samego elementu w dronie lub akcesoriach dodatkowych. Dron lub akcesoria dodatkowe będzie nadal wykazywały wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do gwaranta.
 12. RC-LIPOL nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie nie będzie odpowiednich warunków meteo na przeprowadzenie lutu testowego.
 13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176). 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl